W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Aktualne > OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA TEMATYCZNEGO „PROBLEMY NARODOWOŚCIOWE IRAKU"

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA TEMATYCZNEGO
„PROBLEMY NARODOWOŚCIOWE IRAKU"
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NR 1/7/2009/EFU
„ROZBUDOWA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU INFORMACJI O KRAJACH POCHODZENIA"
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ UCHODŹCÓW

 


 

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na sporządzenie opracowania na temat: „Problemy narodowościowe Iraku", w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców „Rozbudowa biblioteki Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia" nr 1/7/2009/EFU.
 
Opracowanie powinno zawierać następujące części:

1.Sytuacja polityczna
 - podział władzy a grupy narodowościowe i wyznaniowe.
 
2.Milicje, grupy zbrojne
 
3.Prawo (z uwzględnieniem mniejszości narodowych i wyznaniowych), wymiar sprawiedliwości, skuteczność, efektywność
 
4.Irak centralny a Iracki Kurdystan
 - kwestie i terytoria sporne;
 - granice;
 - kompetencje rządu kurdyjskiego a zakres działania władz centralnych.
 
5.Relacje między poszczególnymi grupami religijnymi i narodowościowymi, napięcia i spory
- czystki etniczne i segregacja w oparciu o narodowość/religię;
-przesiedleńcy wewnętrzni i perspektywy na powrót do pierwotnego miejsca zamieszkania;
- wsparcie ze strony władz, restytucja utraconych dóbr, odszkodowania;
- mniejszości narodowe i religijne na terytoriach spornych.
 
Ostateczny plan – spis treści opracowania, zawierający wyżej wymienione elementy oraz szczegółowy harmonogram prac zostanie przygotowany w toku realizacji umowy.
 

Wymagania w stosunku do wykonawcy:

Znajomość realiów politycznych i społecznych opisywanego regionu, udokumentowana poprzez spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

- pobyt o charakterze naukowym lub zawodowym w Iraku, nie krótszy niż rok
(powyższe należy rozumieć jako kilka pobytów trwających łącznie minimum jeden rok w ciągu ostatnich 5 lat lub pobyt trwający łącznie minimum jeden rok w ciągu ostatnich 5 lat);

- wydanie publikacji naukowej lub popularno-naukowej, związanej z sytuacją polityczną, religijną lub społeczną w Iraku;

- co najmniej roczny staż pracy zawodowej lub/i naukowy odbyty (łącznie  lub z przerwami) w okresie 5 ostatnich lat, związany tematycznie lub geograficznie z zakresem niniejszego opracowania.
 

Termin realizacji zamówienia: 31 października 2012 r.

Termin przyjmowania ofert upływa: 31 lipca 2012 r.

 

Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres: bdg@uric.gov.pl

lub na adres pocztowy:

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa. 

O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 

W ofercie należy podać:
- całkowitą wartość zamówienia brutto PLN.
 
 
Do oferty należy dołączyć:
- kopie dokumentów poświadczających znajomość realiów społecznych i politycznych opisywanego obszaru, udokumentowaną poprzez:

1) kopie dokumentów poświadczających pobyt o charakterze naukowym lub zawodowym
w Iraku, nie krótszy niż rok;

lub

2) informacje na temat publikacji naukowej lub popularno-naukowej, związanej z sytuacją polityczną, religijną lub społeczną w Iraku (z podaniem tytułu, roku wydania, nazwy wydawnictwa);

lub

3) oświadczenie lub kopie stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy związanej tematycznie lub geograficznie z zakresem niniejszego opracowania.
 

Z wybranym w wyniku niniejszego konkursu wykonawcą zostanie zawarta umowa o dzieło.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu ilościowego i jakościowego przez obie strony, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

Urząd zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku, gdy:

1. Nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia;
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

Kryterium wyboru oferty:
- cena za realizację zamówienia
 

Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami:

Ewa Cylwik 22 60 154 11
Justyna Czyżewska 22 60 154 13
 
 
Wytworzył: Justyna Czyżewska (26 lipca 2012)
Opublikował: Justyna Czyżewska (26 lipca 2012, 11:17:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2481

wersja do zapisu wersja do druku