W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Aktualne > OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE DWÓCH...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE DWÓCH TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE DWÓCH TRZYDNIOWYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA I RADZENIA SOBIE Z WYPALENIEM ZAWODOWYM W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NR 4/11/2011/EFU SZKOLENIA JĘZYKOWE I MERYTORYCZNE DLA PRACOWNIKÓW UDSC WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ UCHODŹCÓW – PROGRAM ROCZNY 2011.
Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na przeprowadzenie dwóch trzydniowych szkoleń o tym samym zakresie tematycznym dla dwóch piętnastoosobowych grup uczestników na temat przeciwdziałania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców „Szkolenia językowe i merytoryczne dla pracowników UdSC" nr 4/11/2011/EFU współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców – Program Roczny 2011.

 
Ogólna tematyka i cel szkolenia:
1. Poznanie zjawiska wypalenia zawodowego.
2. Nabycie umiejętności rozpoznania objawów wypalenia zawodowego oraz autoanalizy 
    własnego systemu reagowania.
3.   Wypracowanie metod zapobiegania i radzenia sobie z wypaleniem zawodowym.
4.   Wypracowanie strategii radzenia sobie ze stresem.
5.   Techniki, które można stosować, aby uniknąć wypalenia zawodowego.
6.   Wprowadzenie do treningu uważności (mindfulness).
7.   Wprowadzenie do treningu relaksacji.
8.   Zorganizowanie na terenie ośrodka, który zapewni odpowiednią infrastrukturę, aktywności
     dla uczestników szkolenia o charakterze team building. 
 
Ostateczny zakres merytoryczny – zawierający wyżej wymienione zagadnienia oraz dokładne terminy szkoleń zostaną uzgodnione w toku realizacji umowy.
 
Specyfika grup uczestniczących w szkoleniach:
Szkolenie jest skierowane do pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców, którzy w swojej pracy mają kontakt z cudzoziemcami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy. Większość osób pracuje w ośrodkach dla cudzoziemców, które zlokalizowane są w całej Polsce. Pracownicy w większości są urzędnikami i ich głównym zadaniem jest wykonywanie pracy administracyjnej związanej z prowadzeniem ośrodka. Jednakże bezpośredni, codzienny kontakt z cudzoziemcami często powoduje sytuacje, w których angażowani są w prywatne problemy oraz frustracje podopiecznych, co w rezultacie wyzwala silne reakcje emocjonalne. Często brak możliwości realnej pomocy wywołuje poczucie bezradności, a także w dalszej perspektywie obojętność, mechaniczne wykonywanie swoich obowiązków.  
Pracownicy, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach znają się i współpracują ze sobą w bieżącej pracy. W szkoleniach mogą wziąć udział również przełożeni średniego szczebla.  W związku z tym szkolenia powinny zostać przeprowadzone w taki sposób, który nie będzie wymagał od uczestników zwierzania się ze swoich emocji, przeżyć i myśli.
Termin, miejsce oraz czas trwania szkolenia: Każde szkolenie planowane jest zgodnie z poniższym harmonogramem:
Harmonogram szkoleń:
1. Poniedziałek - przyjazd uczestników.
2. Wtorek - pierwszy dzień szkolenia (8- 9 godzin, z przerwą lunchową)
3. Środa - drugi dzień szkolenia. (8 - 9 godzin, z przerwą lunchową)
4. Czwartek - trzeci dzień szkolenia. (8-9 godzin, z przerwą lunchową)
5. Piątek - wyjazd uczestników.  
 
Organizację szkoleń planuję się w okresie pomiędzy 15.05 - 15.06.2013 r. Dokładne terminy zostaną ustalone najpóźniej 7 dni przed planowanym szkoleniem.
Miejsce szkolenia zostanie wyłonione w ramach oddzielnego zapytania ofertowego. Obiekt, w którym będzie miało miejsce szkolenie położony będzie poza Warszawą, nie dalej niż 230 km. od siedziby Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie. 
Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia 1-2 szkoleniowcom, zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie we wskazanym obiekcie szkoleniowym. Wykonawca zorganizuje transport wykładowcy/trenera i uwzględni koszty w cenie szkolenia. Szkolenia odbywać się będą w wynajętej na ten cel sali konferencyjnej z dostępem do: rzutnika multimedialnego z ekranem, flip-chartem lub tablicą ścieralną wraz z materiałami do pisania, laptopem oraz nagłośnieniem.
O ostatecznym miejscu szkolenia poinformujemy najpóźniej na 7 dni przed planowanym szkoleniem.
Wymagania w stosunku do wykładowcy/trenera:
Konieczne:
1. Wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne lub psychiatryczne.
2. Doświadczenie trenerskie.
3. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla grup min. dziesięcioosobowych z zakresu
    wypalenia zawodowego.
4. Doświadczenie w prowadzeniu  szkoleń z zakresu programu Redukcja Stresu oparta na
    Uważności (Mindfulness).
5. Doświadczenie terapeutyczne w prowadzeniu terapii indywidualnych lub/i grupowych z
   obszarów mających związek z wypaleniem zawodowym (np. zaburzenia związane ze stresem,
    zaburzenia nastroju, depresje, chroniczne zmęczenie, nerwice).
6. Posiadanie Certyfikatów poświadczających kompetencje zawodowe w zakresie
    terapeutycznym lub/i prowadzenia superwizji instytucji psychologicznych i psychiatrycznych.
 
W przypadku, gdy szkolenia będzie prowadziła więcej niż jedna osoba, powyższe wymagania  powinny zostać spełnione łącznie przez zespół prowadzących.
 
Termin realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2013 r.
Termin przyjmowania ofert upływa: 6 maja  2013 r.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:
Magda Rychter 22 6017455
Tomasz Dzięcioł 22 6017455
 
Kryterium wyboru oferty:
  • cena za realizację zamówienia wg wyżej podanych kryteriów, wyrażona w złotych polskich. Cena ostateczna powinna zawierać wszystkie podatki, opłaty i proponowane rabaty oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla kompleksowej realizacji zamówienia.
Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres: bdg@uric.gov.pl
lub na adres pocztowy:
BLiPZ
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa. 
O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

W ofercie należy podać:
- całkowitą wartość zamówienia brutto PLN
 
UWAGI:
Organizator zapewnia cztery noclegi oraz wyżywienie (od kolacji w poniedziałek do śniadania w piątek) dla maksymalnie dwóch wykładowców.
Do oferty należy dołączyć:
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • oświadczenie lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • oświadczenie lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie: trenerskie; w prowadzeniu szkoleń dla grup min. dziesięcioosobowych z zakresu wypalenia zawodowego oraz w szkoleniu z zakresu programu Redukcja Stresu oparta na Uważności (Mindfulness).
  • oświadczenie lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie terapeutyczne, 
  • oświadczenie lub kopie Certyfikatów uznanych instytucji psychologicznych i psychiatrycznych.

Z wybranym w wyniku niniejszego konkursu wykonawcą zostanie zawarta umowa o dzieło.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu ilościowego i jakościowego przez obie strony oraz faktury/rachunku w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

Urząd zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku, gdy:

1. Nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia;
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wytworzył: Alicja Goszkowska (29 kwietnia 2013)
Opublikował: Alicja Goszkowska (29 kwietnia 2013, 11:11:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1447

wersja do zapisu wersja do druku