W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Aktualne > OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA TEMATYCZNEGO „PROBLEMY NARODOWOŚCIOWE IRAKU"


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA TEMATYCZNEGO
„PROBLEMY NARODOWOŚCIOWE IRAKU"
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NR 1/7/2009/EFU
„ROZBUDOWA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU INFORMACJI O KRAJACH POCHODZENIA"
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ UCHODŹCÓW 
Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na sporządzenie opracowania na temat: „Problemy narodowościowe Iraku", w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców „Rozbudowa biblioteki Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia" nr 1/7/2009/EFU.
 
Opracowanie powinno zawierać następujące części:
1. Sytuacja polityczna
 - podział władzy a grupy narodowościowe i wyznaniowe.
 
2. Milicje, grupy zbrojne.
 
3. Prawo (z uwzględnieniem mniejszości narodowych i wyznaniowych), wymiar sprawiedliwości,
   skuteczność, efektywność.
 
4.  Irak centralny a Iracki Kurdystan
 - kwestie i terytoria sporne;
 - granice;
 - kompetencje rządu kurdyjskiego a zakres działania władz centralnych.
 
5.  Relacje między poszczególnymi grupami religijnymi i narodowościowymi, napięcia i spory
- czystki etniczne i segregacja w oparciu o narodowość/religię; 
- przesiedleńcy wewnętrzni i perspektywy na powrót do pierwotnego miejsca zamieszkania;
- wsparcie ze strony władz, restytucja utraconych dóbr, odszkodowania;
- mniejszości narodowe i religijne na terytoriach spornych.
 
Ostateczny plan – spis treści opracowania, zawierający wyżej wymienione elementy, oraz szczegółowy harmonogram prac zostanie przygotowany w toku realizacji umowy.
 
Wymagania w stosunku do wykonawcy:
Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
1)    posiadać tytuł naukowy - co najmniej doktor;
2)    posługiwać się biegle językiem arabskim;
3)    posiadać znajomość realiów politycznych i społecznych opisywanego regionu,
       udokumentowaną poprzez spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
- pobyt o charakterze naukowym lub zawodowym w Iraku, nie krótszy niż rok;
- wydanie publikacji naukowej lub popularno-naukowej, związanej z sytuacją polityczną,
  religijną lub społeczną w Iraku;
- praca naukowa dotycząca współczesnego Iraku.
 
Termin realizacji zamówienia: 31 października 2012 r.
Termin przyjmowania ofert upływa: 20 lipca 2012 r.
 
Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres: bdg@uric.gov.pl
lub na adres pocztowy:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa. 
O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać:
-całkowitą wartość zamówienia brutto PLN;
 
Do oferty należy dołączyć:
- kopie dokumentów poświadczających:
1)  posiadanie tytułu naukowego;
2)  znajomość języka arabskiego;
 
- kopie dokumentów poświadczających znajomość realiów społecznych i politycznych
  opisywanego obszaru, udokumentowaną poprzez:
1)  kopie dokumentów poświadczających pobyt o charakterze naukowym lub zawodowym w
     Iraku, nie krótszy niż rok;
lub
3)  informacje na temat publikacji naukowej lub popularno-naukowej, związanej z sytuacją 
     polityczną, religijną lub społeczną w Iraku (z podaniem tytułu, roku wydania, nazwy
     wydawnictwa);
lub
2)   kopie dokumentów poświadczających prowadzenie badań naukowych związanych
z problematyką współczesnego Iraku.

Z wybranym w wyniku niniejszego konkursu wykonawcą zostanie zawarta umowa o dzieło.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu ilościowego i jakościowego przez obie strony, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Urząd zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku, gdy:
1. Nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał
    przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia;
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć 
    na sfinansowanie zamówienia.
 
Kryterium wyboru oferty:
- cena za realizację zamówienia

Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami:
Paweł Domański tel. 22 60 175 31
Iwona Grudziąż tel. 22 60 154 11

Wytworzył: Alicja Goszkowska (12 lipca 2012)
Opublikował: Alicja Goszkowska (12 lipca 2012, 15:13:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2491

wersja do zapisu wersja do druku