W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Aktualne > zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej

zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej


Zapytanie ofertowe
 DOTYCZĄCE WYKONANIA STRONY INTERNETOWEJ DLA WYDZIAŁU INFORMACJI O KRAJACH POCHODZENIA (WIKP) I KSIĘGOZBIORU WIKP W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NR 6/12/EFU „OPTYMALIZACJA DOSTĘPU PRACOWNIKÓW DPU UDSC DO INFORMACJI O KRAJACH POCHODZENIA" WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ UCHODŹCÓW – PROGRAM ROCZNY 2012


Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na zaprojektowanie i wdrożenie portalu internetowego na potrzeby Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia (WIKP) Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz księgozbioru WIKP w związku z realizacją projektu nr 6/12/EFU „Optymalizacja dostępu pracowników DPU UdSC do informacji o krajach pochodzenia", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców – Program Roczny 2012, według poniższych założeń technicznych i merytorycznych.
 
Założenia wstępne
 
Projekt ma na celu stworzenie strony internetowej prezentującej Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia Departamentu Postępowań Uchodźczych UDSC oraz księgozbiór, który znajduje się w jego posiadaniu. Strona będzie także posiadała podstawowe informacje o Europejskim Funduszu na rzecz Uchodźców oraz o samym projekcie.
 
Strona internetowa ma między innymi pełnić funkcję wizytówki WIKP (więcej informacji o WIKP znajduje się w załącznik 2 (17kB) plik do niniejszego zapytania). Ma na celu wyeksponowanie informacji o dorobku i strukturze tego Wydziału, a przede wszystkim informacji o ogólnodostępnych zasobach WIKP – raportach, publikacjach oraz o dostępie do czytelni UdSC, zawierającej wiele unikatowych w Polsce książek obcojęzycznych z zakresu kultury, polityki, prawa, tematyki migracyjnej i uchodźczej czy opisującej kraje pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce.
 
Odbiorcami mają być osoby interesujące się sytuacją polityczną i militarną w krajach rozwijających się, procesami migracyjnymi, prawami człowieka, etnologią i kulturą – studenci, naukowcy, obrońcy praw człowieka, pracownicy innych instytucji zajmujących się problematyką cudzoziemców w Polsce.
 
Na stronie będą zamieszczane i aktualizowane: raporty i publikacje WIKP w formacie PDF, informacje o krajach pochodzenia uchodźców w formie tekstu ciągłego na stronie, galerie zdjęć itd.
Wymagania w stosunku do wykonawcy:
- wykonanie, co najmniej 3 usług, polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu strony internetowej wyposażonej w  system zarządzania treścią oraz wyszukiwarkę.


Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
 
1.      Cechy szaty graficznej
- projekt graficzny musi obejmować layout oraz grafikę;
- szata graficzna musi być pomysłowa, unikalna i elegancka oraz podkreślać charakter działalności WIKP (opis funkcji i zadań WIKP znajduje się w {załącznik 2});
- wskazane jest zastosowanie technologii 3D, animacji, flash lub innych, które wpływają korzystnie na atrakcyjność wizualną projektu, jednak w taki sposób, by nie opóźniać istotnie ładowania się strony;
- strona główna i podstrony muszą być spójne graficznie;
- stałe znaki graficzne, w tym logotyp U rzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, a także zdjęcia, jeśli będą potrzebne, zostaną przekazane wykonawcy w dniu podpisania umowy.
 
2.      Cechy systemu
 
-  system musi być bezpieczny - tzn. spełniać wymogi standardów bezpieczeństwa dot. systemów informatycznych, być odporny na ataki sieciowe i wirusy, próby włamania/kompromitacji itd; powinno to zostać potwierdzone testami.
-  musi być wydajny - tzn. należy zastosować takie technologie (w tym komercyjne) i skonfigurować je tak, aby zapewniały szybkie działanie całego systemu.
-  musi być skalowalny - tzn. zapewniać możliwość zmian, rozwoju i rozbudowy o nowe funkcje/moduły bez konieczności jego generalnej przebudowy.
-  musi być funkcjonalny i intuicyjny - powinien wykorzystywać symbole i pojęcia, które są intuicyjnie zrozumiałe przez społeczność użytkowników
musi być wspierany przez Wykonawcę przez cały okres trwania umowy, zarówno od strony technicznej, jak i funkcjonalnej
-  musi posiadać system do zarządzania treścią
-  Wykonawca nie powinien pozostawić możliwości nieumyślnego spowodowania uszkodzeń całego systemu np. w trakcie modyfikacji strony za pomocą systemu zarządzania treścią
musi zawierać mechanizmy pozwalające na jego backup.
musi posiadać możliwość zarządzania przy użyciu prostych interfejsów.
-  musi zapewniać możliwości publikowania dokumentów (typu PDF, DOC, PTT, EXL) oraz grafiki.
wygląd strony powinien być identyczny niezależnie od tego, w jakiej przeglądarce internetowej zostanie ona wyświetlona oraz dostosowany do różnych rozdzielczości
 
Zamawiający musi mieć wpływ na końcowy wygląd i działanie strony w ramach zatwierdzonej szaty graficznej  (np. poprzez ustalenie sposobu prezentacji menu, pojawiania się podstron itd.)
 
3. Wymogi dotyczące systemu zarządzania treścią:
 
- dostęp administratora tylko po zalogowaniu;
- możliwość zarządzania kontami użytkowników obsługujących system zarządzania treścią;
- możliwość budowania menu;
- edytowanie treści metodą, która pozwala na uzyskanie wyniku maksymalnie zbliżonego do obrazu widocznego na ekranie;
- możliwość tworzenia dowolnej liczby podstron (artykułów);
- możliwość zarządzania meta tagami i tytułem strony z poziomu użytkownika, dla każdej zdefiniowanej podstrony;
- możliwość zarządzania kolejnością wyświetlania artykułów;
- możliwość uzupełniania dodatkowych atrybutów dla obiektów graficznych (tekst alternatywny), tytuł obrazka;
- moduł do tworzenia galerii zdjęć.
 
4.    Elementy składowe strony:
 
Elementy zmienne:
- lista kategorii i podkategorii znajduje się w załączniku 1 (16kB) plik
 
Elementy stałe :
Baner:
- wyszukiwarka artykułów i plików
- baner statystyczny
- dwie wersje językowe – polska i angielska
 
Inne:
- logo UDSC i logo funduszu (EFU)
- logo WIKP (opcjonalnie)
 
5. Utrzymanie systemu oraz usługi dodatkowe
 
- Firma wykonująca system ma także zapewnić wsparcie techniczne i usługi gwarancyjne przez 5 lat po wdrożeniu produktu;
 
- utrzymanie samodzielnej domeny internetowej Zamawiającego lub w przypadku jej braku udostępnienie adresu internetowego przez Wykonawcę na cały okres trwania gwarancji. Domena może być poddomeną domeny udsc.gov.pl np. ikp.udsc.gov.pl
 
- wdrożenie, instalację i konfigurację strony na serwerze Wykonawcy spełniającym warunki opisane w załączniku 3 (789kB) pdf
 
- wraz z systemem dostarczona zostanie dokumentacja techniczna, zawierająca kod źródłowy. UdSC ma być jedynym prawnym właścicielem źródeł serwisu. Źródła serwisu nie mogą być zaszyfrowane;
 
- Wykonawca przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawami pokrewnymi do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, oraz eksploatacji. Przeniesienie praw następuje na cały czas ich trwania.
 
- wraz z systemem dostarczony zostanie podręcznik użytkownika opisujący system zarządzania treścią;
 
- rejestracja w wyszukiwarkach internetowych.
 
 
W nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2014 br. r. Wykonawca zaprezentuje wstępny projekt strony internetowej. Zamawiający w terminie do 6 czerwca 2014 br. przekaże ewentualne uwagi do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i wykonać stronę internetową zgodnie ze wskazanymi w zapytaniu wytycznymi do dnia 23 czerwca br.
 
Termin przyjmowania ofert upływa 20 maja 2014 r. Oferty przyjmowane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
W ofercie należy podać całkowitą cenę brutto PLN za wykonanie zamówienia.
Cena ostateczna musi zawierać:
- usługę wykonania strony internetowej,
- wsparcie techniczne,
- usługi gwarancyjne przez okres 5 lat,
- utrzymanie samodzielnej domeny internetowej Zamawiającego lub w przypadku jej braku udostępnienie adresu internetowego przez Wykonawcę na cały okres trwania gwarancji,
- podręcznik użytkownika opisujący system zarządzania treścią,
- rejestrację w wyszukiwarkach internetowych
Do oferty należy dołączyć:
- oświadczenie o wykonaniu co najmniej 3 usług, polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu strony internetowej wyposażonej w  system zarządzania treścią oraz wyszukiwarkę.
Kryterium wyboru oferty: cena za realizację zamówienia wg wyżej podanych kryteriów, wyrażona w złotych polskich. Cena ostateczna powinna zawierać wszystkie podatki, opłaty i proponowane rabaty oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla kompleksowej realizacji zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: 23 czerwca 2014 r.
Oferty prosimy przesyłać na adres : fundusze@udsc.gov.pl
lub na adres pocztowy:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa. 
Decyduje data wpływu ofert do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Z wybranym w wyniku niniejszego zapytania wykonawcą zostanie podpisana umowa.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców faktury, w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Urząd nie ma możliwości wpłacania zaliczek.
 
Urząd zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku, gdy:
1.  Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Urząd zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z wybranym Wykonawcą, w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie zostanie dostarczony w terminie.Wytworzył: Alicja Goszkowska (15 maja 2014)
Opublikował: Alicja Goszkowska (15 maja 2014, 15:30:17)

Ostatnia zmiana: Alicja Goszkowska (15 maja 2014, 15:51:04)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 867

wersja do zapisu wersja do druku