W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Aktualne > Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń merytorycznych...

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń merytorycznych z zakresu sytuacji polityczno-społecznej na Kaukazie Północnym


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA PRZEPROWADZENIE DWÓCH SZKOLEŃ MERYTORYCZNYCH
Z ZAKRESU SYTUACJI POLITYCZNO-SPOŁECZNEJ NA KAUKAZIE PÓŁNOCNYM
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NR 4/11/2011/EFU
„SZKOLENIA JĘZYKOWE I MERYTORYCZNE DLA PRACOWNIKÓW UDSC”
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ UCHODŹCÓW

 


 

Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na przeprowadzenie dwóch szkoleń merytorycznych dla 40 uczestników (w tym samym zakresie tematycznym dla dwóch różnych grup uczestników) dotyczących sytuacji polityczno-społecznej na Kaukazie Północnym w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców „Szkolenia językowe i merytoryczne dla pracowników UdSC" nr 4/11/2011/EFU– Program Roczny 2011.

Zakres merytoryczny szkoleń:
1. Sytuacja polityczna (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Czeczenii, Inguszetii i Dagestanie)
- prawo, wymiar sprawiedliwości, skuteczność, efektywność
- sytuacja i znaczenie Kaukazu Północnego w regionie
- charakter rządów w poszczególnych rejonach Kaukazu Północnego
- relacje pomiędzy poszczególnymi rejonami Kaukazu Północnego
- specyfika relacji poszczególnych rejonów Kaukazu Północnego z władzą centralną

2. Sytuacja społeczno - ekonomiczna (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
w Czeczenii, Inguszetii i Dagestanie)
- sytuacja społeczna - ekonomiczna w poszczególnych rejonach
- sytuacja demograficzna
- struktura społeczna w poszczególnych rejonach Kaukazu Północnego
- relacje pomiędzy poszczególnymi grupami narodowościowymi
- charakter gospodarki
 
3. Sytuacja religijna (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Czeczenii, Inguszetii i Dagestanie)
- główne wyznania i ich pozycja w poszczególnych rejonach
- relacje pomiędzy grupami religijnymi
 
4. Kultura i obyczaje(ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Czeczenii, Inguszetii i Dagestanie)
- w prezentacji tych zagadnień należy odnieść się do różnic kulturowych.

Ostateczny zakres merytoryczny (zawierający wyżej wymienione zagadnienia) oraz dokładne terminy szkoleń zostaną uzgodnione w toku realizacji umowy z wybranym Wykonawcą.
 
W szkoleniach uczestniczyć będzie około 40 pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Zamawiający zapewni catering dla wykładowcy i uczestników oraz salę szkoleniową w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przy ulicy Taborowej 16 w Warszawie, wyposażoną w urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania w stosunku do wykonawcy:
 
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla grupy min. 20 uczestników potwierdzone przeprowadzeniem co najmniej 3 spotkań o charakterze szkoleniowym (szkolenia, seminaria, konferencje).

Znajomość realiów politycznych i społecznych opisywanego regionu, udokumentowana poprzez spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

- pobyt o charakterze naukowym lub zawodowym na Kaukazie Północnym, nie krótszy niż pół roku (powyższe należy rozumieć jako kilka pobytów trwających łącznie minimum pół roku w ciągu ostatnich 5 lat lub pobyt trwający łącznie minimum pół roku w ciągu ostatnich 5 lat);

- wydanie publikacji naukowej lub popularno-naukowej, związanej z sytuacją polityczną, religijną lub społeczną na Kaukazie Północnym;

- co najmniej półroczny staż pracy zawodowej lub/i naukowy odbyty (łącznie  lub z przerwami) w okresie 5 ostatnich lat, związany tematycznie lub geograficznie z zakresem niniejszego szkolenia.

Termin realizacji zamówienia: do 14 grudnia 2012r.
Termin przyjmowania ofert upływa: 8 listopada 2012 r.

Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres: bdg@uric.gov.pl
lub na adres pocztowy:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa. 

O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty należy dołączyć:
 
1) oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w przeprowadzeniu co najmniej trzech spotkań o charakterze szkoleniowym, zawierające tematy, terminy i miejsca realizowanych spotkań oraz przybliżoną liczbę uczestników;
2) kopie dokumentów poświadczających znajomość realiów społecznych i politycznych opisywanego obszaru, udokumentowaną poprzez:
- kopie dokumentów poświadczających pobyt o charakterze naukowym lub zawodowym na Kaukazie Północnym, nie krótszy niż pół roku;

lub
- informacje na temat publikacji naukowej lub popularno-naukowej, związanej
z sytuacją polityczną, religijną lub społeczną na Kaukazie Północnym (z podaniem tytułu, roku wydania, nazwy wydawnictwa);
lub
- kopie stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy związanej tematycznie lub geograficznie z zakresem niniejszego szkolenia.
 
Z wybranym w wyniku niniejszego konkursu wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania przez obie strony protokołu ilościowego i jakościowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

Urząd zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wybranym Wykonawcą, w przypadku, gdy:
1. Nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia;
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


W ofercie należy podać całkowitą wartość zamówienia brutto PLN.
Zaproponowana cena musi zawierać przeprowadzenie dwóch jednodniowych szkoleń dla łącznej liczby około 40 osób (czas trwania jednego szkolenia: 8 godzin z przerwą na lunch)
z uwzględnieniem wszelkich kosztów (w tym m.in. dojazd Wykonawcy na miejsce szkolenia), opłat, podatków i proponowanych rabatów i in. kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia.
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Magda Rychter tel. 22 60 174 55
Tomasz Dzięcioł tel. 22 60 174 55
Justyna Czyżewska tel. 22 60 154 13
 
 
Wytworzył: Justyna Czyżewska (2 listopada 2012)
Opublikował: Justyna Czyżewska (2 listopada 2012, 13:30:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1963

wersja do zapisu wersja do druku