W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > Urząd > Struktura organizacyjna > Departament Legalizacji Pobytu > Struktura Departamentu

Struktura Departamentu

Wydział Legalizacji Pobytu
Wydział Wykazu Cudzoziemców
Wydział Konsultacji Wizowych

 

                    Dyrektor:   Tomasz Cytrynowicz

Zastępca Dyrektora:  Aneta Kmita

legalizacjapobytu@uric.gov.pl


 

Informacje dla cudzoziemców:

tel. (022) 60-175-14

Godziny dyżurów:    

Poniedziałek    10.00 - 14.00

Wtorek            10.00 - 14.00

Czwartek         10.00 - 14.00

Piątek             10.00 - 14.00
                     

Do zakresu działania Departamentu Legalizacji Pobytu należy prowadzenie spraw związanych z:

1) legalizacją pobytu cudzoziemców;

2) nakładaniem na przewoźników kar administracyjnych;

3) wydalaniem cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wykazem cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwanym dalej „wykazem";

5) przekazywaniem do Systemu Informacyjnego Schengen, zwanego dalej „SIS", danych cudzoziemców, przechowywanych w wykazie dla celów odmowy wjazdu, na okres ich przechowywania w wykazie;

6) udostępnianiem danych osobowych przechowywanych w wykazie oraz w SIS do celów odmowy wjazdu na terytorium Schengen w przypadku wpisów dokonanych przez Szefa Urzędu;

7) wyrażaniem zgody na wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej, w szczególności poprzez:

a) prowadzenie konsultacji z właściwymi instytucjami krajowymi,

b) występowanie z wnioskiem o wyrażenie zgody do właściwych organów innych państw obszaru Schengen,

c) przekazywanie informacji organowi właściwemu do wydania wizy Schengen lub krajowej, czy wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania wnioskowanej wizy;

8) udzielaniem zgody na pobyt tolerowany:

a) w toku postępowania o wydalenie cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowanego na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr234, poz. 1694, z późn. zm.6)),

b) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 97 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy z dnia 13czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) cofaniem zgody na pobyt tolerowany udzielonej w przypadkach, o których mowa w pkt 8;

10) pośredniczeniem w przekazywaniu do innych państw obszaru Schengen informacji owydanych przez polskiego konsula wizach Schengen, w tym wizach o ograniczonej ważności terytorialnej;

11) gromadzeniem informacji o wizach Schengen wydanych przez właściwe organy innych państw obszaru Schengen oraz przekazywaniem ich do właściwych organów krajowych.


6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531.
Wytworzył: Katarzyna Feltynowska (2 marca 2010)
Opublikował: Justyna Biś (2 marca 2010, 15:54:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5663

wersja do zapisu wersja do druku