W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Aktualne > OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA TEMATYCZNEGO_AZJA CENTRALNA

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA NA SPORZĄDZENIE OPRACOWANIA TEMATYCZNEGO „AZJA CENTRALNA – CHARAKTERYSTYKA REGIONU W KONTEKŚCIE WYZWAŃ MIGRACYJNYCH"
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NR 1/7/2009/EFU
„ROZBUDOWA BIBLIOTEKI WYDZIAŁU INFORMACJI O KRAJACH POCHODZENIA"
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ UCHODŹCÓW


 


Urząd do Spraw Cudzoziemców planuje złożenie zamówienia na sporządzenie opracowania na temat: „Azja Centralna – charakterystyka regionu w kontekście wyzwań migracyjnych", w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców „Rozbudowa biblioteki Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia" nr 1/7/2009/EFU.
Opracowanie powinno zawierać:
- ogólną charakterystykę regionu i poszczególnych państw: rys geograficzny, historyczny (z naciskiem na okres ostatniego dziesięciolecia), kulturowy i społeczny oraz zarys sytuacji gospodarczej i politycznej;
- analizę wybranych aspektów (konflikty etniczne, polityczno-społeczne, na tle religijnym itp.) w kontekście zagrożeń dla stabilności i migracji;
-wnioski i prognozy.

Termin realizacji zamówienia: 8 sierpnia – 31 października 2011 r.
- pod koniec 1 tygodnia pracy ustalony zostanie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ostateczny tytuł oraz plan (spis treści) raportu tematycznego.  
- 31 października przedłożone zostanie opracowanie Zamawiającemu.
- w okresie 1-30 listopada 2011 r. wnoszone będą ewentualne uwagi i nanoszone ewentualne korekty i prowadzone prace redakcyjne w konsultacji z autorem.
Wymagania w stosunku do wykonawcy:
- ukończone studia wyższe na wydziale antropologii (lub orientalistyki, etnografii, kulturoznawstwa, politologii);
- co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe (zatrudnienie bądź współpraca) związane z zagadnieniami społeczno-gospodarczymi i politycznymi regionu Azji Centralnej;
- znajomość zagadnień geograficznych, historycznych, kulturowych, społecznych, gospodarczych, migracyjnych oraz politycznych regionu Azji Centralnej, udokumentowana co najmniej 10 publikacjami poświęconymi wymienionym zagadnieniom,  których autorem lub współautorem jest Wykonawca;
- konspekt raportu, który zostanie złożony wraz z ofertą.
Oferty na realizację przedmiotowego zamówienia należy przesyłać na adres: bdg@uric.gov.pl
lub na adres pocztowy:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa. 
O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać:
- całkowitą wartość zamówienia brutto PLN;
Do oferty należy dołączyć:
- listę co najmniej 10 publikacji, o których mowa jest powyżej;
- kopie dokumentów poświadczających zdobyte doświadczenie zawodowe (zatrudnienie bądź współpraca) związane z zagadnieniami społeczno-gospodarczymi i politycznymi regionu Azji Centralnej;
- konspekt raportu.
Termin przyjmowania ofert upływa: 2 sierpnia 2011 r.
Z wybranym w wyniku niniejszego konkursu wykonawcą zostanie zawarta umowa o dzieło.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy, w przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu, określonego w harmonogramie.
Po ostatecznym otrzymaniu przez Zamawiającego raportu z naniesionymi ewentualnymi korektami oraz uwzględniającego uwagi nastąpi protokolarny odbiór przedmiotu umowy. W terminie 5 dni od podpisania protokołu Wykonawca wystawi rachunek.
Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Urząd do Spraw Cudzoziemców rachunku w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.
Urząd zastrzega sobie prawo do niezawierania umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku, gdy:
1. Nie zostaną mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia;
2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Kryterium wyboru oferty:
- cena za realizację zamówienia
Osoba wyznaczona do kontaktu z Wykonawcami:
Paweł Domański tel. 22 60 174 42
 
 
Wytworzył: Alicja Goszkowska (27 lipca 2011)
Opublikował: Alicja Goszkowska (27 lipca 2011, 16:08:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2852

wersja do zapisu wersja do druku